Plaatje overal mobiel
Hoofdscherm

 

Invoeren / Wijzigen Algemene gegevens

Aanmaken nieuwe RI&E

Informatie over de Applicatie

RI&E webapplicatie

Dit risico-inventarisatie en -evaluatie instrument biedt handvatten voor locatiebeheerders en werkgevers om de risico's op het gebied van elektromagnetische velden op antennelocaties voor mobiele telefonie op een gemakkelijke manier in kaart te brengen.

LET OP!
Het instrument is niet geschikt om risico's in te schatten voor werknemers die actieve medische hulpmiddelen in hun lichaam dragen, zoals pacemakers of onderhuidse insulinesystemen.
Voor storing van (medische) elektrische apparatuur gelden aanvullende eisen.
Deze groep werknemers wordt aangeraden, voorafgaande aan de werkzaamheden de behandelend arts of bedrijfsarts te raadplegen.